Registrera användare för Interlock Manager

För att få ditt personliga inlogg måste du ha genomfört utbildning hos KG Knutsson AB för Interlock 5000/7000. 

Inlogget är personligt dvs. det krävs ett inlogg för varje användare.
Alla användare måste ange en personlig mailadress för lösenordshantering.