Dräger Assistans

En kostnadsfri tjänst som vi bjuder på de tre första åren.

 

Dräger Assistans 020-507 507

 

Dräger Assistans är en kostnadsfri jourtjänst vi erbjuder de tre första åren.
Dräger Assistans är avsett att fungera som en fallskärm då din lokala serviceverkstad inte är i tjänst eller då du befinner dig på främmande ort och får problem med alkolåset.

 

Viktig information!

Dräger Assistans kommer inte att kunna utföra fysiska reparationer på plats, men väl se till att fordonet kan bli flyttat från en olämplig plats till ett närbeläget serviceställe. Är anledningen till driftstoppet annan än alkolåsets, kommer Dräger Assistans inte att stå som betalningsansvarig. Detta kan t.ex. vara alkohol i utandningsluften, handhavandefel av brukaren eller annat tekniskt fel på fordonet. I dessa fall kommer kunden belastas med utryckningskostnaden av Assistancekåren.
Dräger Assistans kan inte utföra regelbunden service – denna ska göras hos auktoriserad serviceverkstad. 

Tips!

Spolarvätskor, handrengöringsmedel och liknande produkter innehåller ofta alkoholer och bör inte hanteras i samband med användande av alkolåset.

Detta beteende är normalt och visar på att alkolåset utför vad det är avsett att göra.

 

Fakta Dräger Assistans:

Dräger Assistans samarbetar med larmcentralen SOS International, som i sin tur samarbetar med Assistancekåren, vilka är de som åker ut till den nödställda kunden. Assistancekåren har fler än 425 utryckningsfordon över hela Sverige.