Produkter

Flykthuva Parat

Parat Flykthuva

Flykthuvorna har utvecklats av Dräger tillsammans med de som ska använda produkten, och fokus har legat på att underlätta en snabb evakuering. Huvans filter skyddar sin bärare i minst 15 minuter mot giftiga industri- och brandgaser, ångor och partiklar.

Huvorna är lätta att ta på och sitter bekvämt. Allt användaren behöver göra är att öppna förpackningen, ta ut huvan och dra den över huvudet. När förpackningen öppnas frigörs filterpluggen automatiskt från filtret. Därmed trycks filtret i funktionsläge och huvan kan användas omedelbart.

Lång livslängd och skyddande förpackning 
På många arbetsplatser är flykthuvor en obligatorisk del av skyddsutrustningen. Som tur är behöver de sällan eller aldrig användas, men det ställer även krav på att produkten fungerar trots att den kan bli liggande i åratal. Dräger garanterar flykthuvornas kvalitet i åtta år, men med ett byte av filter stiger den totala livslängden till 16 år. Flykthuvan skyddas av förpackningens utformning och är inte känslig för sådant som stickskador eller klämning.

 

Särskild författning från arbetsmiljöverket
Det finns en särskild författning från arbetsmiljöverket rörande gruv- och bergarbete (arbete under mark), AFS 2010:1. I denna författning klargörs att fordon som används under jord i gruv- eller bergarbete skall förses med lika många ”flyktfilter” som det finns plats för personer i fordonet. ”Flyktfilter” likställs med filtrerande flykthuvor, som Drägers serie Parat 4700/5500/7500.


KGK tar inledningsvis endast upp brandflykthuva Dräger PARAT® 5500 i sitt sortiment, men kan även leverera övriga modeller i sortimentet med något längre leveranstid.


Artikelnumer 
Flykthuva Dräger Parat 5520 (Soft-Pack) KI FR59425
Flykthuva Dräger Parat 5530 (Hard-Case) KI FR59435