Tillbehör

Artikelnummer Benämning
KI D8322571 Dräger Interlock® 7000 alkolås (handenhet och kontrollenhet) för installation i motorfordon, munstycken (3 st), fästen och monteringstillbehör


KI D8322413 Dräger Kamera Interlock® 7000
KI D8322446 Munstycken (5 st) förpackade separat
KI D8322597 Munstycken (300 st) förpackade separat