Teknisk data

Mätprincip Elektrokemisk sensor
Omgivningsförhållanden vid drift

Temperatur -45 till 85°C

Driftklar Normalt < 1% av mätvärdet/månad
Redo för test

< 4 sek (över 0°C )

< 60 sek* (över -20°C )

< 110 sek* (över -45°C )

* Omedelbart redo vid inkoppling av förvärmssignal

Display Grafisk färgdisplay i handenheten med fullständiga ikoner och textanvisningar
Kalibreringsintervall Normalt 12 månader
Dataminne I kontrollenheten, upp till 500 000 händelser
Mått (H x B x D) Handenhet ca 138 × 61 × 36 mm
Kontrollenhet ca 148 × 90 × 32 mm
Vikt

Handenhet ca 178 g

Kontrollenhet ca 300 g

Spänningsförsörjning

12 till 24 V

Brytrelä för startreläets ledning

< 16 A, kontinuerligt; < 40 A, topp; 

Utgångsreläet kan koppla upp till 48V

Strömförbrukning < 2 A, max; < 1 mA i viloläge
Typkännanden

EN 50436-1:2014; EN 50436-2:2014

E1 godkännande, ECE-reglering 10 och förordning (EG) nr 661/2009

(med den senaste tillämpliga ändringen)

Dataöverföring

IR-port, Bluetooth, GPRS modul (tillval)