Vad är ett alkolås?

Alkolåset Dräger Interlock XT

Ett tillförlitligt och manipuleringssäkert alkolås som effektivt förhindrar en onykter förare att starta sitt fordon. Om förarens utandningsluft har högre alkoholkoncentration än gränsen för svensk lagstiftning, kommer alkolåset inte att tillåta motorstart.

 

 

Alkolåset är tillverkat för fordonsbruk och uppfyller de krav som fordonsindustrin och yrkestrafiken samt Transportssytrelsen ställer.

 

Dräger är marknadsledande i världen vad gäller att spåra och analysera alkohol i utandningsluft. Polisen använder Dräger alkotestare sedan mer än 50 år. Ett stort antal svenska företag har genom att installera Dräger alkolås i sina fordon klart och tydligt visat för alla uppdragsgivare och medtrafikanter att deras chaufförer är nyktra och att man tar ett aktivt ansvar för trafiksäkerheten.

 

Vad är Dräger Alkolås Interlock XT?

Alkolåset består av två delar. En handenhet som innehåller mätsystemet och en grafisk display som med svensk text kommunicerar med användaren. Den andra delen är en kontrollenhet som installeras bakom instrumentpanelen och som innehåller startspärr och logg. Dräger Interlock XT använder en egentillverkad elektrokemisk sensor, vilken är av samma typ som används i polisens alkotestare. Sensorn är alkoholspecifik och reagerar inte på andra ämnen än alkohol.