Hur fungerar det?

Hur fungerar det?

Hur fungerar Dräger Alkolås Interlock XT?

Interlock XT är designad för att fungera väl i vårt nordiska klimat. Tack vare intern uppvärmning fungerar utrustningen ner till –45°C.


När tändningen slås på aktiveras låset och uppvärmningen påbörjas. Efter cirka 10 sekunder indikerar låset att utandningsprov ska avges. Föraren tar ett djup andetag och blåser – i egen takt – 1 liter utandningsluft i munstycket tills det klickar till i handenheten och pipsignalen upphör.
Är utandningsprovet godkänt hävs startblockeringen och motorn kan startas.

Skulle föraren göra fel under utandningsprovet kommer låset att ge instruktion i displayen om vad som ska rättas till.

Efter ett godkänt utandningsprov har föraren 30 minuter på sig att starta fordonet. När fordonet stoppas har föraren 30 minuter på sig att åter starta utan att nytt utandningsprov behöver utföras. Denna funktion kallas fristartstid och finns för att man inte ska behöva blåsa varje gång fordonet ska startas efter ett kortare stopp.

 

I loggen registreras alla händelser

I alkolåsets kontrollenhet finns en logg vilken registrerar alla händelser som är relaterade till fordonsstarten; start, stopp, alkoholnivå och  manipuleringsförsök. Allt registreras med tid och datum och uppgifterna kan tankas ur med hjälp av en dator. Informationen är krypterad och kan inte läsas av annan än behörig.

Manipulering

Ett alkolås ska vara svårt att lura – och ändå vara lätt att använda! Det är tanken med utrustningen. Dräger Interlock XT går inte att lura med tryckluft eller reningsanordningar med aktivt kol eller liknande. Alla försök till manipulering eller ogiltiga starter lagras dessutom i loggen.

 

Manipuleringsskydd med sugfunktion
Dräger Alkolås Interlock XT har ett manipulationsskydd som bygger på en teknik där användaren skapar ett undertryck efter utandningsprovet. Denna teknik är mycket lättare att lära sig att använda än de manipulationsskydd som bygger på en hum-ton eller ett ljudande läte som förkommer hos andra alkolås på marknaden.  

Manipulationsskyddet som Dräger Alkolås Interlock XT använder, är på intet sätt könsdiskriminerande eller ett problem för t.ex. astmatiker eller personer med nedsatt lungkapacitet.