Bra att veta (FAQ)

FAQ

Dräger Interlock XT som 24 och 12 volt!

Dräger Alkolås Interlock XT är fullt ut 12 och 24 Volt kompatibel (9-32 Volt). Inga särskilda inställningar eller variationer i inkoppling krävs för de olika spänningarna.

Låset kommer inte att gå i baklås när kalibreringstiden går ut!

En varning kommer dock att ges varje gång man ska starta fordonet. Minskad känslighet gör att låset inte får anses som tillförlitligt vad avser mätvärdet.

 

För de användare som har loggen som rapporteringsunderlag:

Då loggen kommer att skriva över den äldsta informationen när minnet blir fullt utnyttjat, rekommenderar vi att loggen tankas ur var 6:e månad. 

 

Går det att montera alkolås i alla fordon?

Ja. Låsets flexibla inställningsmöjligheter gör installation möjlig i alla fordon med elsystem. Vi har monterat alkolås i nästan alla typer av fordon, inklusive tåg.

 

Alkolåset reagerar på spolarvätska!

Spolarvätska består av etanol med tillsatser av doft- och färgämnen. Utspilld spolarvätska i kupéutrymmet kan göra att låset reagerar som om det fanns alkohol i utandningsluften. Ångorna kan dröja sig kvar länge, utan att det doftar. Undvik också att spola vindrutan precis innan utandningsprov.

 

Alkolåset reagerar på s.k. munalkohol!

Det innebär att rester av födoämnen eller drycker finns kvar i munhålan och kan ge utslag på utandningsprovet. Undvik därför att äta t.ex. chokladpraliner eller dricka lättöl/cider precis innan ett utandningsprov.

 

Alkolås med villkorligt körkort

Här hittar du all den information om Dräger och den villkorade verksamheten

Vid behov av hjälp

Under kontorstid är det lämpligast att först kontakta din återförsäljare för hjälp. Efter kontorstid finns Dräger Assistans på telefon 020-507 507.