Dräger Alkolås och Alkotest

Produkter

Dräger Interlock 5000 - efterföljanren till populära Dräger Interlock XT

Alkolås IL5000


Dräger Interlock® 5000 är ett högkvalitativt och användarvänligt alkolås som mäter alkoholkoncentrationen i utandningsluften.

Alkolåset tillåter att motorn startas endast när utandningstestet godkänts. Dräger Interlock® 5000 uppfyller, som alla Drägers alkolås, de hårda krav som fordonsindustrin och yrkestrafiken ställer. Dessutom är det godkänt enligt Cenelecs senaste standard 50436-2:2014.

 

SÅ HÄR FUNGERAR DRÄGER INTERLOCK® 5000

Dräger Interlock® 5000 är anpassat för fordonsbruk och installeras fast i fordonet. Användandet är mycket enkelt. Innan fordonet kan startas begär Dräger Interlock® 5000 ett utandningsprov som föraren genomför genom att blåsa i alkolåsets handenhet.
Är värdet under gränsnivån, kommer spärrfunktionen släppa och föraren kan påbörja färden. Kontrollenheten ansluts till fordonet och här finns också möjlighet att koppla till annan fleet-management utrustning.

 

SÄKERHET OCH TILLFÖRLITLIGHET

Dräger Interlock® 5000 är märkt med E1-godkännande och uppfyller alla krav i den senaste europeiska standarden EN 50436-2:2014 – särskilt utformad som referens för den förebyggande användningen av alkolås i många länder runt om i världen. Med Dräger Interlock® 5000 installerat i fordonet kan medarbetare, passagerare och gods tillförlitligt skyddas mot riskerna en alkoholpåverkad bilförare kan utgöra. Med ett alkolås monterat i fordonet påverkas också förarens attityd till alkohol och kan därmed verka för ett sundare leverne.

 

STRÖMFÖRBRUKNING OCH BEREDSKAP

Dräger Interlock® 5000 arbetar sparsamt, i viloläget är strömförbrukningen mindre än 1 mA. Även under drift är alkolåset energieffektivt och påverkar inte fordonets driftberedskap.

Alkolåset är mycket tillförlitligt och fungerar i ett temperaturområde från -45 till 85°C och är därför snabbt klart för användning både sommar och vinter. För att bibehålla mätnoggrannheten ska alkolåset servas av en av våra auktoriserade verkstäder en gång per år.

 

HANTERING OCH DESIGN

Dräger Interlock® 5000 har en snygg och modern ergonomisk design. Hanteringen stöds av en stor display som är enkel och självförklarande.

Det anatomiskt utformade munstycket är placerat på handenhetens baksida, därför är det inte uppenbart att Dräger Interlock® 5000 är ett alkolås. De hygieniska munstyckena är lätta att byta ut och helt biologiskt nedbrytbara.

 

ALKOHOLMÄTNING OCH MANIPULATIONSSKYDD

Den elektrokemiska sensorn i Dräger Interlock ® 5000 är alkoholspecifik. Detta säkerställer att mätresultaten inte påverkas av andra utandningsämnen. Denna sensorteknik används även i polisens mätinstrument för utandningsalkohol. Dräger Interlock® 5000 registrerar och dokumenterar även försök till manipulering.

 

DATALAGRING OCH SEKRETESS

Minnet i Dräger Interlock® 5000 sparar information om utandningsprov/alkoholkoncentrationer, manipuleringsförsök, motorstart-och stopp samt annan relaterad information som är viktigt för att förstå vad som hänt i fordonet. Överföringen av informationen från alkolåset sker i första hand hos, av Dräger auktoriserad, serviceverkstad via infraröd port (IR). Informationen har hög grad av skydd genom särskild kryptering samt skydd för otillåten nedladdning. Skyddet ligger på samma nivå som det man använder i kreditkortssammanhang.

 

Dräger Interlock 5000 har artikelnummer KI D8322551