Produkter

A3000 har utgått

Alcotest 3000 tillbehör

Dräger Alkotest 3000 har nu utgått ur sortimenet och har ersatts av helt nya Dräger Alcotest 3820 som du kan läsa mer om här

 

 

Viktigt med kalibrering

Precis som andra mätinstrument behöver Dräger Alkotest 3000 kalibreras årligen för att behålla den höga mätnoggrannheten. Detta gör du enklast hos din återförsäljare